نمایشگاه بین المللی دایمی کتاب سعادت

نمایشگاه بین المللی دایمی کتاب سعادت

انتشارات بین‌المللی سعادت که یکی از مراکز بزرگ انتشاراتی در سطح افغانستان می‌باشد، توسط شخصیت علمدوست و فرهنگ پرور الحاج غلام سرور سعادت به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی و توسعه فرهنگی کشور در سال 1374 در ولایت تخار تأسیس شد. در اوائل این نهاد به صورت کوچک فعالیت نمود و در دوره طالبان به صورت پنهانی به ترویج کتاب‌های فرهنگی پرداخت و با سقوط نظام طالبان آقای سعادت اقدام به توسعه شعبات انتشارات نمود و برای اولین بار مرکز بزرگی را در انتشارات بیهقی و نمایشگاه بین‌المللی سعادت، ایجاد و به بهره برداری سپرد. در گام بعد ـ به اثر علاقمندی هموطنان ـ شعبه دیگری را در پایتخت کشور تحت عنوان «نمایشگاه بین‌المللی کتاب سعادت» تاسیس و افتتاح نمود. این نمایشگاه‌ها که بصورت مداوم و پیوسته فعال هستند، تبدیل به پایگاه‌های بزرگ فرهنگی و علمی برای مردم شده اند، در این نمایشگاه‌ها بیشتر از ده ملیون جلد کتاب در معرض دید و استفاده مردم قرار گرفته اند که در شعبات مختلف به صورت آزاد، مردم مراجعه می‌کنند. ضمن نمایشگاه‌های دائمی، انتشارات بین‌المللی سعادت با تفاهمی که همراه با وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان نموده است، سالانه نمایشگاه‌های متعددی را در دانشگاه‌های کابل و صحن روضۀ مبارک در شهر مزارشریف برگزار نموده و به عرضه کتاب به صورت تخفیف می‌پردازد. انتشارات سعادت با تفاهمی که همراه با انتشارات سمت نموده است، نمایندگی رسمی این انتشارات را در افغانستان به عهده دارد. انتشارات سعادت خود را متعهد می‌داند تا پویندگان علم و فرهنگ را یاری رساند و از طریق ترویج فرهنگ کتابخوانی و کتابداری به غنامندی فکری و فرهنگی جامعه بپردازد؛ از این طریق نویسندگان و اهل قلم را نیز کمک می‌کند تا تراوش‌های فکری خویش را در قالب کتاب‌ها و مقالات به قید تحریر در آورند. انتشارات بین‌المللی سعادت ضمن عرضه کتاب، با امتیازی که برای مؤلفان محترم قائل است، به چاپ و انتشارات آثار استادان دانشگاه‌ها و نویسندگان کشور نیز می‌پردازد، طی فعالیتی که انتشارت در عرصه چاپ و تکثیر داشته است، تا کنون بیشتر از سه صد عنوان کتاب را به چاپ رسانیده است و هزاران عنوان کتاب را تجدید چاپ نموده است. انتشارات بین‌المللی سعادت مصمم است تا با هماهنگی با نهادهای علمی و دانشگاهی سعادت، روی چاپ و تکثیر منابع درسی دانشگاه‌ها نیز کار کند و از سال 1392 بدینسو، بیشتر از پنجاه عنوان کتاب درسی دانشگاه را از طریق مرکز تحقیقات دانشگاه سعادت تدوین و به چاپ رسانیده است. شعار انتشارت سعادت، ترویج تفکر و اندیشه از طریق فراگیرساختن فرهنگ کتابخوانی، کتابداری، تالیف و ترجمه است. ما خود را متهد به پاسداری از فرهنگ ملی و تحکیم پایه‌های روا داری و همدیگر پذیری از طریق دانش و پژوهش می‌دانیم.

Relation: نمایشگاه بین المللی دایمی کتاب سعادت
Address:.
Location: Kabul City
Phone:
email:[email protected]
Website:
Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در