اداره تنظیم امور زندان ها

اداره تنظیم امور زندان ها Products


اداره تنظیم امور زندان ها

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم   اداره تنظیم امور زندان ها را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

0663 ریاست ارتباط با ولایات

Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در