مؤسسه تحصیلات عالی زاول

مؤسسه تحصیلات عالی زاول Emplyoees

مؤسسه تحصیلات عالی زاول به تاسی از مجوز رسمی شماره ۷۳ تاریخ 20/10/1391 مقام وزارت محترم تحصیلات عالی و جواز شماره D– 44278  تاریخ  16 – 10 – 2012 اداره محترم حمایه سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) به حیث یک نهاد علمی تحصیلی خصوصی رسماً در افغانستان فعالیت داشته و دارای پوهنحی های طب معالجوی، طب دندان، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، کمپیوتر ساینس،  مرکز آموزش زبان های خارجی و همچنان ایجاد سیستم بریجینگ یا متمم تحصیلات که شامل قابلگی، نرسنگ، ستوماتولوژی(دندان)، تکنالوژی طبی(لابراتوار) فارمسی، ایمیجنگ، سونوگرافی وانجیری طبی می باشد

این موسسه در چهاراهی ده کیپک، سرک بادام باغ، ناحیه هفدهم، کابل، افغانستان موقعیت دارد

لایحه وظایف

استادان و اعضای کادر علمی طبق معیار ها، موازین اکادمیک و احکام قانون موظف اند تا متناسب با موقف اکادمیک شان فعالیت های علمی موسسه تحصیلات عالی زاول را پیش ببرند

Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در