امور مهاجرین و عودت کننده گان

امور مهاجرین و عودت کننده گان

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم امور مهاجرین و عودت کننده گان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید

ریاست هماهنگی دریافت راه حل دایمی برای بیجاشده گان داخلی 0250  

Relation: امور مهاجرین و عودت کننده گان
Address:.
Location: Kabul City
Phone:
email:www.iarcsc.com
Website:
Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در