جاست بی JustB

جاست بی یک شرکت تولیدی ایرانی با کارخانجات متعدد است که کالاهای مختلف بسیاری از قبیل کالاهای سلولزی ، آرایشی بهداشتی ، غذایی و ... را تولید مینماید. فعالیت این شرکت بر پایه بازاریابی استوار است. این شرکت کالاهای خود را از طریق بازاریابان خود و با حذف هزینه هایی مانند پخش و انتقال کالاها در سراسر کشور ایران، افغلنستان و عراق بصورت مستقیم به دست مصرف کننده میرساند و از محل هزینه های صرفه جویی شده نیز به خود خریداران تخفیف و درآمد می‌دهد.
Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در