ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گار مایع

ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گار مایع

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گار مایع را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

ریاست خدمات تورید    0741

 

Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در