شرکت تولید صنایع دستی جامه ثاقب

شرکت تولید صنایع دستی جامه ثاقب

هنر کده نفیس
Relation: شرکت تولید صنایع دستی جامه ثاقب
Address:.
Location: 0
Phone:
email:
Website:

شرکت تولید صنایع دستی جامه ثاقب

در باره شرکت تولید صنایع دستی جامه ثاقب

شرکت تولید صنایع دستی جامه (جامه) ثاقب در ماه جنوری ۲۰۱۷( جدی ۱۳۹۵) توسط خانواده ثاقب بناینگزاری شده متعاقباً در ماه فبروری ۲۰۱۷ ( دلو ۱۳۹۵) در وزارت تجارت وصنایع ثبت گردید. جامه یک شرکت خانوادگی بوده و امور آن عمدتاً توسط خانم ها به پیش برده میشود. مرکز طرح و دیزاین جامه( جامه دیزاین ) که مشتمل بر یک کارگاه و یک نمایشگاه است بحیث اولین شاخه این شرکت در همین سال تاسیس گردید. ویژه گی بخصوص جامه کاربرد مواد دست دوزی با کیفیت که معمولاً توسط خانم ها ساخته میشوند در تمام تولیدات این شرکت مخصوصاً لباس که دربرگیرنده نمونه های قدیمی وجدید و یا هم طرح های مختلط قدیمی وجدید اند می باشد. 

Address:
Location: Kabul City
Phone:
email:[email protected]
Website:
Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در