شفاخانه پنجاه بستر خاتم النبیین

شفاخانه پنجاه بستر خاتم النبیین

شفاخانه خصوصی خاتم النبیین که یک سکتور خصوصی صحی بوده که در سال 1385 با ظرفیت پنچاه بستر افتتاح گردید. این شفاخانه دارای بخش های جراحی عمومی، جراحی اورتوپیدی، نسایی ولادی، داخله .  عمومی، داخله اطفال و عقلی عصبی می باشد . این شفاخانه به مدت بیش از یک دهه می باشد که در حال خدمت رسانی صحی جهت ارتقاء سطح سلامت مردم ولایت نیمروز است.

Relation: شفاخانه پنجاه بستر خاتم النبیین
Address:.
Location: Kabul City
Phone:
email:[email protected]
Website:
Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در