شفاخانه کادری غالب

پوهنتون غالب در سال ۱۳۸۹ در چوکات مؤسسه های تحصیلات عالی خصوصی در ولایت هرات، تأسیس گردید. یک سال پس از فعالیت این نهاد، شاخه دوم آن در شهر کابل بنا نهاده شد. این نهاد، از همان آغاز، کیفیت بلند آکادمیک را پیش روی خود قرارداد و چنان مصرانه در این راه کوشید که در سال ۱۳۹۴ پس از بررسی همه جانبه و درخششهای علمی و سرمایه گذاری در راه بهبودی امور درسی، به پوهنتون ارتقا یافت. مهم ترین اهداف پوهنتون، تامین شرایط تحصیلات عالی در کشور مطابق با معیار های پذیرفته شده ملی و بین المللی، پرورش و انکشاف استعدادهای محصلان در جهت کسب دانش و مهارت کافی به منظور رفع نیازمندی های جامعه، انتقال دانش و تکنالوژی با بکار گیری تجربه جهانی، پژوهش ها و تولید علم است. اهداف ذکر شده عناصر اساسی رسالت پوهنتون را تشکیل می دهد و تحقق این اهداف
پوهنتون را به جایگاه مناسب آن ارتقاء می بخشد

از آنجای که موجودیت شفاخانه برای پوهنتون های که رشته های طبی دارند مهم می باشد پوهنتون غالب نیز به مقد رفع این نیازمندی و ارائه خدمات صحی برای هم شهریان این شفاخانه را با معیار های لازم آماده نموده و در خدمت مریضان و مردم عزیز مان می باشد

Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در