لوی حارنوالی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (1 بست) رتبه اول لوی حارنوالی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

ریاست عمومی مالی و اداری    0855

 

اندازه معاش:                         اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول 132.800.00 افغانی الی قدم پنجم 201،311.00 افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

 

در مورد لوی حارنوالی:

لوی حارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان مطابق ماده 134 قانون اساسی افغانستان جز قوه اجرائیه است، در اجراأت خود مستقل بوده و  مکلف به انجام تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در پیشگاه محکمه  می باشد. که در مبارزه با جرایم و تعقیب عدلی مرتکبین جرایم مکلفیت قانونی دارد. ساختار تشکیلاتی و اجراأت این اداره  با رعایت اسناد تقنینی و پلان ستراتیژیک اداره  در چهار  بخش(مالی و اداری، تحقیق، تعقیب و نظارت از تنفیذ احکام) تدوین گردیده است. لوی حارنوالی منحیث مدعی العموم در تمام جرایم و به منظور ارائه خدمات شفاف، مؤثر منصفانه، پاسخگو و مسلکی که متضمن عدالت اجتماعی، تطبیق قانون، حاکمیت قانون و تقویت سیاست جنائی می باشد نقش بارزی را ایفا می نماید تا با انجام مکلفیت های خود در تمامی نقاط این کشور از طریق ریاست های مرکزی  و ولایتی بتواند عدالت را تامین نماید.

Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در