واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری -..

واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - یاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

ټولیز موخی/ اهداف کلی

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا. به حیث یک واحد مستقل بودجوی در سیستم سیاسی موجود کشور، تحت نظر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، ایجاد شد تا در راستای تقویت حکومتداری سالم، شفاف، فعال و عاری از فساد، طبق مقرره‌ی تنظیم‌شده مربوطه، فعالیت نماید. این اداره انسجام و هماهنگی امور را بر عهده داشته و تسهیلات مسلکی را برای رئیس جمهوری ا.ا. جهت اعمال صلاحیت‌هایش در سه رکن دولت، ایجاد می‌نماید. همچنین این اداره چگونگی تطبیق تصامیم مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، فیصله‌های شورای وزیران و کمیته‌های مربوط به آن را پیگیری نموده و از تحقق آن‌ها به مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا. گزارش ارائه می‌نماید.

ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا. به منظور ایجاد شفافیت در امور حکومتداری و تامین فضای اعتماد بین حکومت و ملت، نقش فعال را ایفا می‌نماید

برای معلومات بیشتر در مورد اداره ما به ویب سایت رسمی اداره مراجعه شود

www.aop.gov.af

Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در