موسسه آموزش تخصصی فرادرس  logo

موسسه آموزش تخصصی فرادرس

موسسه آموزش تخصصی فرادرس ثبت وزارت محترم اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان است. همچنین این موسسه تنها موسسه است که آموزش های کوتا مدت را به شکل مجازی در خانه ها و محل کار شما فراهم ساخته است.\r\nموسسه آموزش تخصصی فرادرس عرضه خدمات حرفه­ ای خویش را از سال 2017 در افغانستان آغاز نموده است. کارشناسان ما آماده پاسخ ­گویی به هر نوع نیاز محصلین و کمک به آن­ها بوده وبرای بهبود کسب وکار هستند. این موسسه شیوه­هایی ثابتی را دنبال می‌نماید که اجازه­ی طرح موفقیت آمیز یک برنامه آموزشی را امکان­پذیر می سازد. \r\nدر مدت بسیار کوتاهی این موسسه توانسته است، امکان فعالیت صنف های مجازی به شکل زنده را در افغانستان مساعت نماید؛ به این معنا که این موسسه با استفاده از لایسنس Blizz امکانات صنف های مجازی با حضور استاد هر کورس نظر به درخواست متقاضی را فراهم نموده است که از این طریق صنف مورد نیاز متقاضی بدون محدودیت در هر مکانی که خواسته باشد ارائه خواهد شد.\r\nاین موسسه موفق شده است، توسط کارشناسان افغانستان، نرم­افزار مدیریت برای مکاتب و موسسه­های تحصیلات عالی را تولید کرده و آماده پشتیبانی از آن است. این اولین نرم­افزار برنامه نویسی شده در افغانستان و تولید کارشناسان کشور است. هدف آن نیز گسترش این خدمات طرح و اجرای دیگر برنامه ها توسط همین کارشناسان است. می توانیم ادعا کنیم که اولین موسسه در افغانستان برای ارایه چنین خدمات ضمن خدمات آموزش های کوتا مدت میباشد. تنها موسسه که می تواند خدمات پشتیبانی و جانبی این برنامه را نیز تامین کند همین موسسه است. \r\nبا معرفی موسسه خویش، درخواست همکاری توسیعه نرم‌افزار های مدیریتی از تمام سکتور های دولتی و خصوصی را داریم.


four season hotel vancouver logo

four season hotel vancouver

<strong><em><p style=&acute;text-align: center&acute; class=&acute;text-center&acute;>At Four Seasons we believe in recognizing a familiar face welcoming a new one and treating everyone we meet the way we would want to be treated ourselves. Whether you work with us stay with us live with us or discover with us we believe our purpose is to create impressions that will stay with you for a lifetime. It comes from our belief that life is richer when we truly connect to the people and the world around us.</p></em></strong>


بانک شرکتهای افغانستان  logo

بانک شرکتهای افغانستان


Palxa MCS logo

Palxa MCS

PALXA is a business consulting company registered in India since 2011 where its local branch is registered in Afghanistan that focus on empowering unique business solutions for growing and emerging market sectors. PALXA is swiftly expanding its network to achieve its wider goals and objectives through serving its clients.


هنر کده نفیس صنایع دستی  logo

هنر کده نفیس صنایع دستی


شرکت تولید صنایع دستی جامه ثاقب logo

شرکت تولید صنایع دستی جامه ثاقب

هنر کده نفیس


در