مکتب خصوصی دارالفکر logo

مکتب خصوصی دارالفکر

لیسه خصوصی دارالفکر به شرایط ذیل استاد میپذیرد...\r\nدرجه تحصیل : حد اقل فارغ صنف چهاردم باشد.\r\nتجربه کاری: یکسال در راستای آموزگاری.\r\nدر رشته های : علوم دینی، مضامین ساینس ی ، کمپیوتر، انگلیسی، عربی\r\n


Kelid Elem private Kindergarten& School logo

Kelid Elem private Kindergarten& School

<p>.</p>


Mili Institute of Higher Education logo

Mili Institute of Higher Education

<p>Mili Institute of Higher Education (MIHE) is devoted to providing quality higher education services through updated and creative teaching/learning methodologies and research practices. MIHE was founded in 2012 and since then it has been graduating students in various disciplines, such as Stomatology, Curative Medicine and Law and Political Science faculties. In addition, MIHE also offers college programs in fields like: Midwifery, Pharmacy, Medical Technology, Dental Prosthesis and Nursing. Our services through facilitating a unique learning environment were learners learn through innovative ways in order to discover and grow.</p>


Asian University for Women (AUW) logo

Asian University for Women (AUW)

<p>Asian University for Women (AUW) seeks individuals to serve as a liaison for the Colombo Plan Drug Advisory Program and AUW, providing career counseling and employment opportunity facilitation to AUW’s Afghan students and graduates.</p>


Afghan Pamir Institute of Higher Education logo

Afghan Pamir Institute of Higher Education

<p style="text-align:right;">مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامیر جهت ارایه خدمات بهتر تحصیلی در سال 1394 تآسیس گردیده و در پوهنحی های ستوماتولوژی، قابلگی عالی و حقوق و علوم سیاسی مصدر خدمت برای هموطنان عزیز میباشد.ازینکه نهادهای علمی و اکادمیک مراکز ترویج علم و دانش محسوب میشوند و فعالیت هایشان مبتنی بر شفافیت ، صداقت و رعایت قانون میباشد، بناً به موجودیت نیروی انسانی که یک بخش عمده از امور اکادمیک مؤسسه را تشکیل میدهد، در رشد و معیاری شدن مؤسسه نقش ارزندهء را ایفا میکند</p>


SIHE ( SHARQ INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION ) logo

SIHE ( SHARQ INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION )

<p>Sharq Institute of Higher Education is registered with Ministry of Higher Education and its main objective are to support, prepare and encourage Afghan youth. Sharq is enjoying robust growth as we prepare students to succeed in todays employment market. Sharq offers an ideal setting to positively impact the lives of young learners in a developing country. Our campus team members help students train for successful careers in business, computer technology &amp; Disaster Management. We are currently seeking bright, energetic and motivated people with a desire to make a difference and change lives. </p>


Mustaqbal University logo

Mustaqbal University

<p>Mustaqbal University was established in 2014, and it has three Faculties (Engineering, Sharia, Law and political science).</p>


Nokhbagan Institute of Higher Education logo

Nokhbagan Institute of Higher Education

<p>Nokhbagan Institute of Higher Education is one of the leading higher education institutes in Afghanistan in terms of infrastructure. It was established in 2017 and currently opened to applicants with 4 main disciplines and various departments. Nokhbagan serves under the Khana-e-Noor Educational Network (KEN) administration. It is located in Mazar-e-Sharif, a northern province of Afghanistan. Nokhbagan aims to educate students with national values imbedded with modern system of education. It is vision is to be a research oriented and national standing university.</p>


Ghalib University پوهنتون غالب logo

Ghalib University پوهنتون غالب

<p>پوهنتون غالب در سال ۱۳۸۹ در چوکات مؤسسه های تحصیلات عالی خصوصی در ولایت هرات، تأسیس گردید. یک سال پس از فعالیت این نهاد، شاخه دوم آن در شهر کابل بنا نهاده شد. این نهاد، از همان آغاز، کیفیت بلند آکادمیک را پیش روی خود قرارداد و چنان مصرانه در این راه کوشید که در سال ۱۳۹۴ پس از بررسی همه جانبه و درخششهای علمی و سرمایه گذاری در راه بهبودی امور درسی، به پوهنتون ارتقا یافت. مهم ترین اهداف پوهنتون، تامین شرایط تحصیلات عالی در کشور مطابق با معیار های پذیرفته شده ملی و بین المللی، پرورش و انکشاف استعدادهای محصلان در جهت کسب دانش و مهارت کافی به منظور رفع نیازمندی های جامعه، انتقال دانش و تکنالوژی با بکار گیری تجربه جهانی، پژوهش ها و تولید علم است. اهداف ذکر شده عناصر اساسی رسالت پوهنتون را تشکیل می دهد و تحقق این اهداف پوهنتون را به جایگاه مناسب آن ارتقاء می بخشد.</p>


در