Salam University Kunduz Branch Emplyoees

پوهنتون سلام در سال 1388هـ ش توسط تعدادی از استادان ورزیده که تجارب زیاد تدریس، تحقیق و پژوهش را در پوهنتون های ملی و بین المللی دارند، به حیث مؤسسه تحصیلات عالی مطابق ماده (46) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی ثبت و راجستر گردیده و در شهر کابل به فعالیت آغاز نمود، سپس در سال 1390 هـ ش اولین شعبه خویش را در ولایت کندز با جواز سه پوهنځی(شرعیات، اقتصاد و حقوق وعلوم سیاسی) تأسیس نمود و بعد از ارزیابی همه جانبۀ که از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی صورت گرفت، هم مؤسسه "مادر" در کابل و هم شعبه آن در کندز با قرار گرفتن آن در کتگوری اول، از مؤسسه تحصیلات عالی به پوهنتون ارتقاء یافت و در ضمن شعبه کندز جواز ایجاد پوهنځی انجنیری را نیز در سال 1392 بدست آورد .

هدف از تأسیس این نهاد علمی، تنها تربیه و آموزش نسل جوان وطن با در نظرداشت کیفیت بلند و معیاری در چهار چوب ارزش های دینی و ملی بوده و میباشد تا نسل جوان این سرزمین از طریق دسترسی به تحصیلات عالی، تحقیق و پژوهش در زمینه های بهبود موارد اجتماعی، استقرار سیاسی و پیشرفت اقتصادی سهم فعال داشته  باشند

Login Users
Register New User
Sign in with facebook
در